ART LAND
Studio Architektury Krajobrazu
biuro@artlandstudio.pl
TEL.: 89 642 09 01

BIURO:
ul. Jana III Sobieskiego 3 lok.2
14-100 Ostróda

INFO

 

 

Zakres naszych usług obejmuje również Wycinkę drzew i krzewów. Podejmujemy się również karczowania samosiewów oraz oczyszczania pozostałości po wycince i zrębkowaniu gałęzi. Określamy również możliwości stosowania cięć sanitarnych i korygujących w drzewostanie istniejącym.

Pomagamy również uzyskać niezbędne pozwolenia w przypadku wycinki drzew i krzewów w wieku powyżej 10 lat (patrz: zakładka: ekspertyzy i kosztorysowanie)