ART LAND
Studio Architektury Krajobrazu
biuro@artlandstudio.pl
TEL.: 89 642 09 01

BIURO:
ul. Jana III Sobieskiego 3 lok.2
14-100 Ostróda

INFO

 

 

Sporządzamy szczegółowe Analizy i Ekspertyzy dotyczące szaty roślinnej. Zajmujemy się między innymi inwentaryzacjami dendrologicznym i architektonicznymi oraz wykonujemy analizy krajobrazowe. Na etapie inwestycyjnym, dla inwestorów, firm deweloperskich bądź architektów wykonujemy opracowania Projektu Szaty Roślinnej w zakresie inwentaryzacji zieleni, gospodarki szatą roślinną oraz projektu nasadzeń zamiennych. Przygotowujemy również ekspertyzy określające wpływ inwestycji na drzewostan, określanie wieku drzew czy wartości naliczanych opłat za wycinkę.

Dla potrzeb inwestycyjnych wykonujemy Kosztorysy Ofertowe i Kosztorysy Inwestorskie w zakresie: zagospodarowania terenu, prac ziemnych, nawierzchni, wykonania elementów małej architektury, nasadzeń i trawników, czyli wszystkich elementów, które wiążą się z zagospodarowaniem terenów wokół inwestycji. Kosztorysy dopasowujemy również do potrzeb wniosków unijnych.