ART LAND
Studio Architektury Krajobrazu
biuro@artlandstudio.pl
TEL.: 89 642 09 01

BIURO:
ul. Jana III Sobieskiego 3 lok.2
14-100 Ostróda

INFO

 

1. PROJEKTY:

 • Tereny zieleni osiedlowej,
 • Tereny przy obiektach usługowych,
 • Tereny przy obiektach użyteczności publicznej,
 • Tereny przy obiektach turystycznych, hotelach i rezydencjach,
 • Ogrody przydomowe,
 • Elementy małej architektury ogrodowej, w tym:
 • Projekty szczegółowe nawierzchni
 • Projekty szczegółowe elementów drewnianych: altan, pomieszczeń gospodarczych, tarasów, schodów, narzędziowni, wiat, ogrodzeń itp.
 • Projekty szczegółowe elementów wodnych
 • Projekty oświetlenia ogrodowego
 • Ukształtowanie terenu wraz z odwodnieniem terenu,
 • Systemy automatycznego nawadniania, z uwzględnieniem potrzeb wodnych i niezbędnymi obliczeniami do sprawnego i ekonomicznego działania systemu.
 • Aranżacje zieleni we wnętrzach, na balkonach i tarasach.
 • Wizualizacje 3D w zakresie elementów małej architektury, nawierzchni, oświetlenia i zieleni.

2. REALIZACJE:

Podejmujemy się realizacji wszystkich wyżej wymienionych zadań projektowych. Tereny zieleni wykonujemy kompleksowo, począwszy od ukształtowania terenu, wykonania nawierzchni utwardzonych, po nasadzenia roślinne, trawniki z siewu (bądź z rolki). Podejmujemy się również wykonania wszystkich projektowanych elementów małej architektury oraz samodzielnie wykonujemy system automatycznego nawadniania, dopasowany ściśle do potrzeb danego terenu.

3. PIELĘGNACJA ZIELENI:

 • Całoroczne lub sezonowe prace pielęgnacyjne w ogrodach i terenach publicznych, w zakresie:
 • Nasadzeń: tj. cięcia pielęgnacyjne i sanitarne roślin, nawożenie roślin, pielenie nasadzeń, opryski przeciw chorobom i szkodnikom, ściółkowanie roślin, podlewanie nasadzeń, okrywanie na zimę gatunków wrażliwych.
 • Trawników: wertykulacja i aeracja trawników z zebraniem filcu po zimie, koszenie trawników, odpowiednie nawożenie trawników, rekultywacja trawników, określanie pH, wapnowanie.
 • Sprzątanie posesji,
 • Odśnieżanie posesji.

4. WYCINKA I PRZYCINKA DRZEW I KRZEWÓW

 • Wykonywanie wycinki drzew i krzewów,
 • Wykonywanie cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych w koronach drzew,
 • Zabezpieczanie przed inwestycją drzew istniejących,
 • Zrębkowanie gałęzi po wycince drzew.

5. EKSPERTYZY SPECJALISTYCZNE:

 • Inwentaryzacje dendrologiczne: określanie stanu zdrowotnego drzew, ich parametrów, wieku oraz wartości,
 • Projekty gospodarki szatą roślinną,
 • Projekty nasadzeń zamiennych,
 • Pomoc przy uzyskaniu pozwoleń na wycinkę drzew i krzewów,
 • Uzgodnienia dokumentacji w urzędach w zakresie szaty roślinnej.

6. REWALORYZACJA ZABYTKOWYCH ZAŁOŻEŃ PARKOWYCH

 • Studia historyczne,
 • Analizy kompozycyjne,
 • Waloryzacje przyrodnicze,
 • Kompleksowe i częściowe projekty rewaloryzacji terenów zabytkowych,
 • Uzgodnienia w urzędach konserwatorskich.

7. KOSZTORYSOWANIE:

 • Sporządzanie kosztorysów ofertowych i inwestorskich w zakresie zagospodarowania terenu, w tym:  wykonania nasadzeń, robót ziemnych, nawierzchni, elementów małej architektury itd.
 • Kosztorysowanie inwestycyjne, w tym kosztorysy do dotacji

8. NADZÓR AUTORSKI:

 • Nadzór nad realizacją projektów

foto5